English | Hepgor gwe-lywio
Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Sir Gaerfyrddin
pyrspectif o'r newydd
 
Cyfleirlyfr Bwyd a Diod Sir Gaerfyrddin
 
Bu Sir Caerfyrddin eirioed yn un o ardaloedd pwysicaf Cymru am gynhyrchu bwyd, yn enwog am ei chynnyrch iachus, naturiol ac am allu ei phobl. Heddiw, mae'r traddodiad hwn yn cael ei gryfhau trwy ddyfeisgarwch, technoleg a strategaeth ddeinamig. Treftadaeth wych ar newydd wedd.
 
 
Blas o Sir Gaerfyrddin - Am fanylion pellach cliciwch yma
 
 
Cliciwch ar gysylltiad isod i restru enwau'r busnesau sy'n dechrau gyda'r llythyren/rhif:
 
 A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  W |  Y |
 
Neu dewiswch grŵp categori busnes:
 
Cliciwch yma am gwmnïau Popty Spacer Cliciwch yma am gwmnïau Diodydd Spacer Cliciwch yma am gwmnïau Losin
Spacer
Cliciwch yma am gwmnïau Cynnyrch Llaeth a Llaeth Spacer Cliciwch yma am gwmnïau Pysgod a Bwyd Mor Spacer Cliciwch yma am gwmnïau Ffrwythau a Llysiau
Spacer
Cliciwch yma am gwmnïau Cig, Ffowls a Chynnyrch Cysylltiedig Spcaer Cliciwch yma am gwmnïau Jamiau, Mel a Sawsiau Spacer Cliciwch yma am gwmnïau Cyfanwerthwyr
Spacer
   
 
Neu chwiliwch am (ran o) enw'r cwmni:
 
   
 

"Cymerwyd pob gofal wrth lunio'r databas hwn, ac ni all y Cyngor Sir fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth anghywir sydd ynddo ac ni all Cyngor Sir Caerfyrddin dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnyrch na'u gwasanaethau."

 
Er mwyn rhestri neu newid manylion ar Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Sir Gaerfyrddin 'cliciwch yma'
 
Rhif Ymwelwyr : 32728