English | Hepgor gwe-lywio

Cais am Ostyngiad i'r Anabl


Os oes person anabl yn byw yn yr eiddo, defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am ostyngiad i'r anabl.

 

Eich Manylion


Teitl:


 

Enwau Cyntaf:  


 

Cyfenw:


Cyfeiriad:


Cyfeirnod Treth y Cyngor:


 

Rhif Ffn Yn Ystod Y Dydd:  


 

Eich Cyfeiriad E-bost:

 

Person Anabl


Teitl:


 

Enwau Cyntaf:  


 

Cyfenw:


Cyfeiriad person anabl: (os yn wahanol i'r uchod)


Natur yr anabledd:  

 

Nodwch pa rai o'r canlynol sy'n wir


   
A oes ystafell, heblaw ystafell ymolchi, cegin neu dŷ bach, sy'n cael ei defnyddio'n bennaf gan berson anabl ac y mae ei hangen i ddiwallu anghenion y person anabl?

 
A oes yna ail ystafell ymolchi neu gegin sydd ei hangen i ddiwallu anghenion y person anabl?

 
A yw'r person anabl yn defnyddio cadair olwyn yn y tŷ?

 

   

 

Bydd angen i swyddog ymweld â'r person anabl yn ei eiddo, byddwn yn cysylltu â chi maes o law i drefnu dyddiad ac amser cyfleus.