Rhestr Categoriau Agenda

Cyngor Sir

Y Bwrdd Gweithredol

Pwyllgorau Cadarnhau

Cyfarfodydd Penderfyniadau Aelodau Bwrdd Gweithredol ar Gyfer

Rheolwr Busnes, Diogeluír Cyhoedd a Gwasanaethau Ieuenctid (09/2009 - 03/05/2012)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (09/2009 - 03/05/2012)

Adfywio (09/2009 - 03/05/2012)

Yr Amgylchedd a Rheoli Pobl (09/2009 - 03/05/2012)

Addysg a Gwasanaethau Plant (09/2009 - 03/05/2012)

Y Gwasanaethau Adeiladau, Eiddo a Thai (09/2009 - 03/05/2012)

Is-Arweinydd - Eiddo Corfforaethol, Cwsmeriaid a Lles Cymunedol(09/2009 - 03/05/2012)

Is-Arweinydd - Cyllid(09/2009 - 03/05/2012)

Rheolwr Busnes (cyn 06/09/10)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (23/07/04 - 06/09/10)

Adfywio (23/07/04 - 06/09/10)

Amgylchedd (14/09/04 - 06/09/10)

Addysg a Gwasanaethau Plant (05/07/04 - 06/09/10)

Tai a Diogeluír Cyhoedd (29/09/04 - 06/09/10)

Is Arweinydd - Ffocws Cwsmer a Lles Cymunedol (cyn 06/09/10)

Is Arweinydd - Cyllid (12/06/09 - 06/05/10)

Gwasanaethau Corfforaethol - Rheoli Pobl ac Eiddo (11/06/09 - 06/09/10)

Eiddo a Gwasanaethau Adeiladu (cyn 20/05/09)

Cyd Gysylltydd Strategaeth (Cyllid a T.G.) (cyn 20/05/09)

Cyd Gysylltydd Strategaeth (Adnoddau Dynol, Gofal Cwsmeriaid, Eiriolwr Pobl Hyn, Chynhwysiad Cymdeithasol) (cyn 20/05/09)

Adnoddau (Cyn Mai 2008)

Datblygu Trefniadaeth (Cyn Mai 2008)

Cyd Gysylltydd Strategaeth (Cwsmeriaid / Cydraddoldeb, Gweithreduír Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Chynhwysiad Cymdeithasol) (Cyn Mai 2008)

Cyd Gysylltydd Strategaeth (Diogelwch Cymunedol, Eiriolwr Pobl Hyn, Cydgysylltu Rhanbarthol, aír Iaith Gymraeg) (Cyn Mai 2008)

Adfywio (Cyn 28/06/2004)

Amgylchedd (Cyn 28/06/2004)

Cydgysylltu a Rheolaeth Stategol (Cyn 28/06/2004)

Cynllunio Ariannol ac Adnoddau (Cyn 28/06/2004)

Dysgu Gydol Oes a Hamdden (Cyn 28/06/2004)

Tai a Diogelu'r Cyhoedd a Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyn 28/06/2004)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (cyn 09/2002)

Tai a Diogelu'r Cyhoedd (cyn 09/2002)


Pwyllgorau Eraill

Pwyllgor Apelau (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Anghydfod ar y Cyd (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwyr (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Penodi - Penaethiaid Gwasanaeth (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Archwilio (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Anghydfod ar y Cyd (20/11/2002-18/05/2005)

Pwyllgor Gwyriadau (30/05/2002 - 14/11/2006)

Pwyllgor Gwyriadau (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Trwyddedu (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Penodi Aelodau (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Cynllunio (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Safonau (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Ymchwilio (Cyn 28/06/2004)

Aelodau Etholedig Bwrdd Adfywio'r Sir

Bwrdd Rheoli Datblygu

Bwrdd Trwyddedu

Bwrdd Aelodau Etholedig Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli

Bwrdd Gweithredu

Pwyllgor Cynllunio Arbennig

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau Craffu

Polisi ac Adnoddau (28/06/2012 - 03/05/2012)

Amgylchedd (28/06/2012 - 03/05/2012)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (28/06/2012 - 03/05/2012)

Tai(28/06/2012 - 03/05/2012)

Addysg a Gwasanaethau Plant(28/06/2012 - 03/05/2012)

Adfywio a Hamdden(28/06/2012 - 03/05/2012)

Cyfiawnder Cymdeithasol, Trosedd ac Anhrefn(28/06/2012 - 03/05/2012)

Corfforaethol (cyn 28/06/2004)

Yr Amgylchedd a Seilwaith (cyn 28/06/2004)

Iechyd a Lles (cyn 28/06/2004)

Tai a Diogelu'r Cyhoedd (cyn 28/06/2004)

Dysgu Gydol Oes a Hamdden (cyn 28/06/2004)

Wasanaethau Stryd (cyn 28/06/2004)

Adfywio (cyn 28/06/2004)

Adnoddau (cyn 28/06/2004)

Yr Amgylchedd (cyn 06/2003)

Gweithrediadau (cyn 06/2003)

Rheolaeth Gorfforaethol

Datblygu Economaidd

Datblygu Economaidd a Chymunedol gan gynnwys MIM (cyn 10/5/2000)

Addysg a Gwasanaethau Cymunedol

Addysg (cyn 10/5/2000)

Amgylchedd

Tai a Diogelu'r Cyhoedd

Gofal Cymdeithasol

Cymdeithasol ac Iechyd (cyn 10/5/2000)


Cyd Pwyllgorau Craffu

Cyd Polisi ac Adnoddau

Cyd Amgylchedd

Cyd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyd Tai

Cyd Addysg a Gwasanaethau Plant

Cyd Adfywio a Hamdden

Cyd Cyfiawnder Cymdeithasol


Pwyllgorau Aelodau Cabinet

Aelod o'r Cabinet: Rheolaeth Gorfforaethol

Aelod o'r Cabinet: Addysg a Gwasanaethau Cymunedol

Aelod o'r Cabinet: Addysg (cyn 10/5/2000)

Aelod o'r Cabinet: Amgylchedd a Datblygu Economaidd

Aelod o'r Cabinet: Datblygu Economaidd (cyn 10/5/2000)

Aelod o'r Cabinet: Amgylchedd (cyn 10/5/2000)

Aelod o'r Cabinet: Tai a Diogelu'r Cyhoedd (cyn 10/5/2000)

Aelod o'r Cabinet: Gofal Cymdeithasol a Thai

Aelod o'r Cabinet: Cymdeithasol ac Iechyd (cyn 10/5/2000)


Pwyllgorau Rhanbarthol

Aman (Cyn 28/06/2004)

Gwendraeth (Cyn 28/06/2004)

Llanelli (Cyn 28/06/2004)

Taf Myrddin Teifi (Cyn 28/06/2004)

Tywi Gwili (Cyn 28/06/2004)

Pwyllgor Rhanbarthol Teifi Tywi

Pwyllgor Rhanbarthol Taf Myrddin

Pwyllgor Rhanbarthol Aman Gwendraeth (cyn 6/4/2001)

Pwyllgor Rhanbarthol Aman

Pwyllgor Rhanbarthol Gwendraeth

Pwyllgor Rhanbarthol Llanelli