ENWAU LLEOEDD PLACE NAMES

ENWAU LLEOEDD SIR GÂR

CARMARTHENSHIRE PLACE NAMES

RHESTR ARGYMELLEDIG O ENWAU LLEOEDD

RECOMMENDED LIST OF PLACE NAMES

SYLWADAU'R CYHOEDD

THE PUBLIC'S COMMENTS

SYLWADAU'R PANEL ASESU

THE ASSESMENT PANEL'S COMMENTS

ENWAU LLEOEDD SAFONOL TERFYNOL

FINAL STANDARD PLACE NAMES

Aberarad

 

1 Aber-arad

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Aberarad

SN 3140

 

Aber-cuch

 

Abercych

Ansicr o'r tarddiad a'r arfer felly ymgynghori gyda'r Cyngor Tref / Cymuned

Unsure of origin - consult with the Town/Community Council

SN 2441

 

Abergorlech

 

1 Aber-gorlech

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Abergorlech

SN 5833

 

Abergwili

 

1 Aber-gwili

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Abergwili

SN 4321

 

Aber-lash

 

1 lash or lâsh

7 lash = glais

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Aber-lash

SN 6214

 

Aber-nant

 

11 Abernant

12 Abernant (Abernant CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Aber-nant

SN 3323

 

Abertawe

Swansea

1 Aber-tawe

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Abertawe

Swansea

Alltwalis

     

Alltwalis

SN 4431

 

Amroth

 

Amrhoth

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Amroth

SN 1607

 

Babel

 

1 Name of Church?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Babel

 

Bace

 

4 Backe (St Clears TC) to retain traditional spelling

10 Baciau

7 no info

Derbyn Backe yn ôl tarddiad, gofyn ac arfer gan ymchwil ac ymgynghori ymhellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Accept Backe according to origin and use but to also make further research and consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 2615

Backe

Bancffosfelen

     

Bancffosfelen

SN 4812

 

Bancycapel

 

1 Banc-y-capel

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Bancycapel

SN 4315

 

Bancyfelin

 

1 Banc-y-felin

4 No need for change (St Clears TC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Bancyfelin

SN 3217

 

Banc-y-ffordd

     

Banc-y-ffordd

SN 4037

 

Y Betws

 

1 Betws?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Y Betws

SN 6311

 

Bethania

 

1 Name of Church?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Bethania

SN 4037

 

Bethlehem

     

Bethlehem

SN 6825

 

Bigyn

 

1 Name was Captain Biggin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Bigyn

 

Blaenau

     

Blaenau

SN 6013

 

Blaen-waun

     

Blaen-waun

SN 2327

 

Blaen-y-coed

     

Blaen-y-coed

SN 3427

 

Boncath

     

Boncath

PEMBROKE-

SHIRE

NOT CARMAR-

THENSHIRE

 

Box

1 Blwch - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 5100

Box

Brechfa

     

Brechfa

SN 5230

 
 

Broadlay

Llydwedd -also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

Broadlay

 

Broadway

36 No translation needed

Lletfan - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 2910

SN 3808

Broadway

LAUGHARNE

NR LLANSAINT

Bronwydd

     

Bronwydd

SN 4123

 
 

Brook

36 No translation needed

Y Nant - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 2709

Brook

Bryn

 

30 Y Bryn

10 Y Bryn

Derbyn Y Bryn

Y Bryn

SN 5400

 

Brynaman

     

Brynaman

SN 7114

 

Brynderi

     

Brynderi

 

Bryn Iwan

 

7 If bryn - stet/ if name of village Bryn-Iwan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Bryn Iwan

SN 3131

 

Bryn-teg

 

Brynteg

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Bryn-teg

 

Bwlchnewydd

     

Bwlchnewydd

SN 3724

 

Y Bynea

 

6 Bynie (Llanelli Rural)

27 Bynie / Y Bynie

10 Bynea

7 Bynea?

Derbyn Bynea

Bynea

SN 5599

 

Cae'r-bryn

     

Cae'r-bryn

SN 5813

 

Caerfyrddin

Carmarthen

25 No change needed (CarmarthenTC)

'Caerfyrddin' - Welsh only

28 Carmarthen - English only

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Caerfyrddin

SN 4120

Carmarthen

Caeo

     

Caeo

SN 5739

 

Capel Dewi

     

Capel Dewi

SN 4820

 

Capel Gwynfe

     

Capel Gwynfe

 

Capel Hendre

     

Capel Hendre

SN 5911

 

Capel Isaac

     

Capel Isaac

SN 5926

 

Capel Iwan

     

Capel Iwan

SN 2936

 

Capel Seion

     

Capel Seion

SN 5113

 

Carmel

     

Carmel

SN 5816

 

Carreg Sawdde

     

Carreg Sawdde

SN 7027

 

Carwe

 

10 Carway

7 no info

Ansicr o'r tarddiad a'r arfer felly ymgynghori gyda'r Cyngor Tref / Cymuned

Unsure of origin - consult with the Town/Community Council

Carwe

SN 4606

 

Castelldwyran

     

Castelldwyran

(FARM)

 

Castell Newydd Emlyn

Newcastle Emlyn

33 As it is (NCE Town Council)

Castell Newydd Emlyn - Welsh only

27 Castellnewydd Emlyn

7 Castellnewydd Emlyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Castell Newydd Emlyn

SN 3040

Newcastle Emlyn

Y Castell

Castle

Castell

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Y Castell

Castle

Cathynog

 

7 enw cwrcod - Cetheiniog/ or name of community?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Cathynog

(FARM)

 

Cefn Sidan

     

Cefn Sidan

SN 3506

 

Cefnbrafle

 

1 Cefn-braflê

7 no info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cefnbrafle

(FARM)

 

Cefn-bryn-brain

     

Cefn-bryn-brain

SN 7413

 

Cefncaeau

 

1 Cefn-caeau

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cefncaeau

SN 5399

 

Cefneithin

 

1 Cefn-eithin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cefneithin

SN 5513

 

Cefn-y-pant

     

Cefn-y-pant

SN 1925

 

Cellan

     

Cellan

*

CEREDIGION

Cenarth

     

Cenarth

SN 2641

 

Cyffig

     

Cyffig

SN 2113

CHURCH

NOT VILLAGE

Ciliau-gwyn

     

Ciliau-gwyn

?

 

Cilrhedyn

 

1 Cîl-y-rhedyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cilrhedyn

 

Cil-y-cwm

     

Cil-y-cwm

SN 7540

 

Cilmaenllwyd

 

27 Cilmaen-llwyd

1 Cîl-y-maenllwyd

10 Cilymaenllwyd

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council -

Cilmaenllwyd

SN 1523

 

Cil-maen-gwyn

 

27 Cilmaen-gwyn

7 Cilmaengwyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cil-maen-gwyn

 

Clochyrïe

     

Clochyrïe

 

Cloigin

 

27 Cloigyn

18 Clogyn

2 Cloigyn (Llandyfaelog CC)

Derbyn /Accept Cloigyn

Cloigyn

SN 4314

 

Clunderwen

 

18 Clynderwen - also

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Clunderwen

SN 1219

 

Croesyceiliog

     

Croesyceiliog

SN 4016

 
 

Cross Hands

34 No translation needed

1 Name of inn/pub

10 Croes Law/Croes Llawiau/Llaw Groes - also

Croesfan -also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 5612

Cross Hands

 

Cross Inn

1 Name of pub

10 Tafarn y Groes - also

Croes y Dafarn - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 7725

Cross Inn

Crug-y-bar

     

Crug-y-bar

SN 6537

 

Crwbin

     

Crwbin

SN 4713

 

Cwarter Bach

     

Cwarter Bach

 

Cwmaman

 

1 Cwm-aman

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmaman

(WELSH FOR

AMMAN VALLEY)

NO SUCH PLACE

Cwm-ann

     

Cwm-ann

SN 5847

 

Cwm-bach

 

28 Small-valley - also

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Cwm-bach

SN 2525

 

Cwm-cuch

     

Cwm-cuch

SN 2735

 

Cwm-du

 

28 Black-valley - also

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Cwm-du

SN 6330

 

Cwmduad

 

1 Cwm-duad

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmduad

SN 3731

 

Cwmdðr

 

1 Cwm-dðr

7 Cwm-dðr

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad As recommended by the County Council - See appendix

Cwmdðr

 

Cwmdwyfran

 

1 Cwm - dwyfrân

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmdwyfran

SN 4126

 

Cwmfelin-boeth

     

Cwmfelin-boeth

SN 1919

 

Cwmfelinmynach

 

1 Cwm-felin-mynach

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmfelinmynach

SN 2224

 

Cwm-ffrwd

 

2 Cwmffrwd (Llandyfaelog CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwm-ffrwd

SN 4217

 

Cwm-gors

 

21 Cwm-gors or Cwmgors

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwm-gors

SN 7010

 

Cwmgwili

 

1 Cwm-gwili

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmgwili

SN 5710

 

Cwmhiraeth

 

27 Cwm Hiraeth

1 Cwm-hiraeth

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmhiraeth

SN 3437

 

Cwmifor

 

1 Cwm-Ifor

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmifor

SN 6525

 

Cwmisfael

 

1 Cwm-Isfael

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmisfael

SN 4915

 

Cwmllynfell

 

1 Cwn-llynfell

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmllynfell

SN 7412

 

Cwmoernant

 

1 Cwm-oernant

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwmoernant

SN 4121

 

Cwm-morgan

 

Cwmmorgan

27 Cwm Morgan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwm-morgan

SN 2934

 

Cwm-mawr

 

5 Cwmmawr (Llannon CC)

Cwmmawr

I'w gadarnhau wedi cyfarfod â'r Cyngor Cymuned

To be confirmed following a meeting with the Community Council

SN 5312

 

Cwm-pen-graig

     

Cwm-pen-graig

SN 3536

 

Cwrt-henri

 

23 Cwrt Henri (Llanegwad CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwrt-henri

SN 5522

 

Cwrtycadno

 

1 Cwrt-y-cadno

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Cwrtycadno

SN 6944

 

Cydweli

 

31 Adopt Cydweli - Welsh only (Cydweli TC)

18 Kidwelly - also

10 Kidwelly

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Cydweli

SN 4007

 

Cynghordy

     

Cynghordy

SN 8140

 

Cynheidre

     

Cynheidre

SN 4907

 

Cynwyl Elfed

     

Cynwyl Elfed

SN 3727

 

Cynwyl Gaeo

     

Cynwyl Gaeo

(AREA - NO SUCH PLACE)

 

Dafen

     

Dafen

SN 5301

 

Danrhelyg

 

18 Danyrhelyg

1 Dan-yr-helyg

Ansicr o'r tarddiad a'r arfer felly ymgynghori gyda'r Cyngor Tref / Cymuned - naill ai Danrhelyg neu Danyrhelyg

Unsure of origin and use - consult with the Town/Community Council - either Danrhelyg or Danyrhelyg

   

Dan-y-banc

     

Dan-y-banc

 

Derwen-fawr

Broad Oak

Derwen Fawr - Welsh only

28 Broad Oak - English only

1 Great Oak

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Derwen-fawr

SN 5822

Broad Oak

Derwydd

     

Derwydd

SN 6117

 

Dimpath

 

7 Dinbarth/Dimbarth? no certain info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Dimpath

 

Dol-garn

 

27 Dôl-garn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad As recommended by the County Council - See appendix

Dol-garn

SN 4334

 

Dre-fach

 

15 Drefach (Llanarthne & Gorslas CC)

Drefach

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Dre-fach

SN 5213

SN 6516

SN 2921

LLANELLI

LLANDYBIE

MEIDRIM

Dre-fach Felindre

     

Dre-fach Felindre

SN 3538

 

Dryslwyn

     

Dryslwyn

SN 5520

 

Dyffryn Ceidrych

     

Dyffryn Ceidrych

 

Dyffryn Cennen

     

Dyffryn Cennen

 

Efail-wen

     

Efail-wen

SN 1325

 

Eglwys Gymyn

     

Eglwys Gymyn

SN 2310

 

Egrmwnt

 

1 Egremonte (old Norman family name)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Egrmwnt

SN 0920

 

Elli

     

Elli

 

Elfed

     

Elfed

 

Esgairdawe

 

1 Esgair-dawe

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Esgairdawe

SN 6141

 

Ffarmers

 

1 Name of pub

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Ffarmers

SN 6544

 

Felindre

     

Felindre

SN 3538

SN 5947

LLANGADOG

LAMPETER

Felin-foel

 

10 Felinfoel

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Felin-foel

SN 5102

 

Felin-gwm-uchaf

 

23 Felingwm Uchaf (Llanegwad CC)

Derbyn /Accept Felin-gwm Uchaf

Felin-gwm Uchaf

SN 5024

 

Felin-gwm-isaf

 

23 Felingwm Isaf (Llanegwad CC)

Derbyn /Accept Felin-gwm Isaf

Felin-gwm Isaf

SN 5624

 

Felin-wen

     

Felin-wen

SN 4621

 

Foelgastell

 

1 Moel-gastell

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Foelgastell

SN 5414

 

Ffwrnais

Furnace

20 Ffwrnais -Welsh only

28 Furnace - English only

Ffwrnes?

10 Fwrness

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Ffwrnais

SN 5001

Furnace

Ffair-fach

     

Ffair-fach

SN 6221

 

Ffaldybrenin

 

1 Ffald-y-brenin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Ffaldybrenin

SN 6344

 

Ffynnon-ddrain

     

Ffynnon-ddrain

SN 4022

 

Y Garnant

 

20 Garnant

1 Garnant?

Ansicr o'r tarddiad a'r arfer felly ymgynghori gyda'r Cyngor Tref / Cymuned

Unsure of origin - consult with the Town/Community Council

SN 6813

 

Garn-swllt

     

Garn-swllt

SN 6209

 

Garreg-hollt

     

Garreg-hollt

 

Gelli-aur

Golden Grove

Gelli Aur - Welsh only

28 Golden Grove - English only

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Gelli-aur

SN 5919

Golden Grove

Gelli-gron

     

Gelli-gron

 

Gelli-wen

     

Gelli-wen

SN 2823

 

Ger-y-nant

     

Ger-y-nant

 

Glanaman

 

18 Glanamman

1 Glan-aman

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glanaman

SN 6713

 

Glanduar

 

1 Glan-duar

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glanduar

SN 6713

 

Glandðr

     

Glandðr

SN 5243

 

Glanymôr

 

27 Glan-y-môr

1 Glan-y-môr

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glanymôr

 
 

Glandy Cross

28 No need for translation

Croes yr Efail - also

7 no info

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 1426

Glandy Cross

Glanyfferi

Ferryside

Glanyfferi - Welsh only

28 Ferryside - English only

1 Glan-y-fferi

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Glanyfferi

SN 3610

Ferryside

Glangwili

 

1 Glan-gwili

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glangwili

SN 4322

 

Glanmorlais

 

1 Glan-morlais

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glanmorlais

 

Glyn

     

Glyn

 

Abaty'r Glyn

Glyn Abbey

Abaty'r Glyn - Welsh only

28 Glyn Abbey - English only

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Abaty'r Glyn

Glyn Abbey

Glyn-coed

 

Glyncoed

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glyn-coed

 

Glyn-moch

 

Glynmoch

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glyn-moch

 

Glynwalis

 

18 Glynwallis - also

1 Glyn-Walis

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Glynwalis

 

Gors-las

 

15 Gorslas (Gorslas& Llanarthne CC)

I'w gadarnhau wedi cyfarfod â'r Cyngor Cymuned

To be confirmed following a meeting with the Community Council

SN 5713

 

Y Graig

     

Y Graig

SN 4401

 

Grenig

     

Grenig

 

Gwauncaegurwen

 

1 Gwaun-cae-gurwen

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Gwauncaegurwen

SN 7011

 

Gwernogle

     

Gwernogle

SN 5334

 

Gwyddgrug

     

Gwyddgrug

SN 4635

 

Gwynfe

     

Gwynfe

SN 7221

 

Pontyrhafod

 

1Pont-yr-hafod

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontyrhafod

 
 

Halfpenny Furze

36 No translation needed

28 No translation needed

1 Eithin-dimau - also

10 Eithin Dimai - also

Dime'r Eithin/Dime Goch -also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 2713

Halfpenny Furze

 

Halfway

28 No translation needed

10 Hanner Ffordd - also

Hanner Ffordd - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 8232

SN 5200

Halfway

LLANDOVERY

LLANELLI

 

Harford

28 No translation needed

1 Rhyd-y-ceirw (Har'ford) also

Rhyd y.... - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 6343

Harford

Hebron

 

1 Name of Church

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Hebron

SN 1827

 

Heolyfelin

 

1 Heol-y-felin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Heolyfelin

 

Heol-ddu

 

Heolddu

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Heol-ddu

SN 6414

 

Yr Hendy

 

1 Hendy

10 Hendy

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Yr Hendy

SN 5803

 

Hendy-gwyn-ar-Daf

Whitland

Hendygwyn - Welsh only

20 Hendy-gwyn-ar-Dâf

28 Whitland - English only

27 Hendy-gwyn

7 Hendy-gwyn ar Daf

Derbyn /Accept Hendy-gwyn a Whitland

Hendy-gwyn

SN 2016

Whitland

Hengoed

     

Hengoed

 

Henllan

     

Henllan

SN 3540

 

Henllan Amgoed

     

Henllan Amgoed

SN 2820

 

Henllan Fallteg

     

Henllan Fallteg

 

Hermon

     

Hermon

SN 3630

 

Idole

 

1 Idolê

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Idole

SN 4215

 
 

Kingswood

28 No translation needed

24 Coed y Brenin? - also

1 Coed-y-Brenin - also

10 Coed y Brenin - also

38 Coed y Brenin - also

Coed y Brenin - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

Kingswood

Login

 

1 Llogin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Login

SN 1623

SN 4319

WHITLAND

CARMARTHEN

Llanarthne

 

1 Llan-arth-ne

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanarthne

SN 5320

 

Llanboidy

 

1 Llan-Boidy

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanboidy

SN 2123

 

Llan-dawg

     

Llan-dawg

 

Llandeilo

 

29 Llandeilo Fawr

1 Llan-deilo

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandeilo

SN 6322

 

Llandeilo Abercywyn

     

Llandeilo Abercywyn

SN 3113

 

Llandysilio

 

1 Llan-Tysilio

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandysilio

SN 1221

PEMBROKESHIRE

Llandybïe

 

1 Llan-Tybïe

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandybïe

SN 6115

 

Llandyfân

 

29 Llan Dyfan

1 Llan-Dyfan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandyfân

SN 6617

 

Llandyfaelog

 

1 Llan-Dyfaelog

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandyfaelog

SN 4111

 

Llandysul

 

1 Llan-Tysul

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llandysul

SN 4140

 

Llanddarog

 

1 Llan-Darog

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanddarog

SN 5016

 

Llanddeusant

 

1 Llan-Deusant

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanddeusant

SN 7724

 

Llanddowror

     

Llanddowror

SN 2514

 

Llanedi

     

Llanedi

SN 5806

 

Llanegwad

 

1 Egwad?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanegwad

SN 5221

 

Llanelli

 

1 Llanlliedi

10 Llanelly

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanelli

SN 5000

 

Llanfair-ar-y-bryn

     

Llanfair-ar-y-bryn

SN 8039

 

Llanfallteg

 

1 Mallteg?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanfallteg

SN 1519

 

Llanfihangel Aberbythych

     

Llanfihangel Aberbythych

 

Llanfair Abercywyn

     

Llanfair Abercywyn

 

Llanfihangel-ar-arth

     

Llanfihangel-ar-arth

SN 4539

 

Llanfihangel Rhos-y-corn

     

Llanfihangel Rhos-y-corn

 

Llanfynydd

     

Llanfynydd

SN 5527

 

Llanfyrnach

     

Llanfyrnach

SN 2231

 

Llangadog

 

1 Llan-Cadog

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llangadog

SN 7028

 

Llan-gain

 

17 Llangain (Llangain CC)

Llangain

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llan-gain

SN 3815

 

Llangathen

     

Llangathen

SN 5822

 

Llangeler

     

Llangeler

SN 3739

 

Llangennech

     

Llangennech

SN 5601

 

Llanglydwen

     

Llanglydwen

SN 1826

 

Llangynnwr

 

1 Llangunnor?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir i fod yn gyson â Tregynnwr

Llangynnwr

SN 4320

 

Llangyndeyrn

 

1 Llangydeyrn (name of local family)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llangyndeyrn

SN 4514

 

Llangynin

     

Llangynin

SN 2519

 

Llangynog

     

Llangynog

SN 3416

 

Llanishmel

St Ishmael

Llanishmel - Welsh only

28 Llanishmel - Welsh only

27 Llanismel - also

18 St Ishmaels - also

1 Ismael?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanishmel

SN 3608

St Ishmael

Llanllawddog

     

Llanllawddog

SN 4529

 

Llan-llwch

     

Llan-llwch

SN 3818

 

Llanllwni

 

1 Llanllwni

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanllwni

SN 4841

 

Llanmilo

 

7 no info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llanmilo

SN 2508

 

Llannewydd

Newchurch

Eglwys Newydd

28 Newchurch - English only

27 Llan-newydd

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llannewydd

Newchurch

Llan-non

 

5 Llannon (Llannon CC)

Llannon

10 Llannon

I'w gadarnhau wedi cyfarfod â'r Cyngor Cymuned

To be confirmed following a meeting with the Community Council

SN 5308

 

Llanpumsaint

     

Llanpumsaint

SN 4129

 

Llansadwrn

     

Llansadwrn

SN 6931

 

Llansadyrnin

     

Llansadyrnin

 

Llan-saint

 

Llansaint

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llan-saint

SN 3808

 

Llansawel

     

Llansawel

SN 6236

 

Llansteffan

 

1 Llan-Stephan?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llansteffan

SN 3510

 

Llanwinio

     

Llanwinio

SN 2626

 

Llanwrda

 

1 Llan-Cwrdaf

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanwrda

SN 7131

 

Llan-y-bri

 

Llanybri

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llan-y-bri

SN 3312

 

Llanybydder

 

18 Llanybyther - also

1 Llan-y-bydder

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanybydder

SN 3312

 

Llan-y-crwp

 

1 Crðp?

7 no info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Llan-y-crwp

 

Llan-y-crwys

     

Llan-y-crwys

SN 6445

 

Llanymddyfri

Llandovery

Llanymddyfri - Welsh only

27 Llandyfri - Welsh only

20 Llanymddyfri - Welsh only

28 Llandovery - English only

1 Llan-yn-y dyfroedd?

21 Llandyfri

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llanymddyfri

SN 7634

Llandovery

Llaindelyn

     

Llaindelyn

 

Llidiadnennog

 

1 Llidiart-Nennog

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llidiadnennog

SN 5437

 

Lliedi

     

Lliedi

SN 5000

 

Llwyn-brain

 

Llwynbrain

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Llwyn-brain

SN 1915

OS SHOW LLWYN-Y-BRYN

Llwynhendy

     

Llwynhendy

SS 5499

 

Llynfell

     

Llynfell

 

Machynys

     

Machynys

SS 5198

 

Maes-y-bont

 

15 Maesybont (Gorslas & Llanarthne CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Maes-y-bont

SN 5616

 

Maesycrugiau

 

1 Maes-y-crugiau

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Maesycrugiau

SN 4741

 

Manordeilo

 

1 Maenor-deilo

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Manordeilo

SN 6626

 
 

Marros

7 Marros is a Welsh place name

Marros - Welsh name

Marros yn enw Cymraeg/Welsh name

Marros

SN 2008

 
 

The Marsh

36 Could be translated

24 Y Gors - also

18 Y Meuryn - also

1 Morfa - also

10 Y Gors - also

Y Gors - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

The Marsh

Medelfyw

     

Medelfyw

 

Meidrim

 

28 Mydrim

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Meidrim

SN 2820

 

Meinciau

     

Meinciau

SN 4610

 

Merthyr

     

Merthyr

SN 3520

 

Milo

 

7 no info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Milo

SN 5917

 
 

Monument Hill

10 Bryn Cofgolofn - also

Bryn y Gofeb - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

Monument Hill

Morfa

     

Morfa

SN 5199

 
 

Mount Pleasant

28 Mynydd Pleserus - also

24 Bryn Hyfryd - also

10 Bryn Hyfryd/Mynydd Siriol - also

38 Tegfryn - also

Bryn Hyfryd also

Derbyn /Accept Bryn Hyfryd a Mount Pleasant

Bryn Hyfryd

Mount Pleasant

Myddfai

     

Myddfai

SN 7730

 

Myddynfych

     

Myddynfych

 

Mynyddcerrig

     

Mynyddcerrig

SN 5013

 
 

Sugar Loaf

1 Pen-y-fâl - also

27 Dinas-y-bwlch - also

Carn y Dorth - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 8343

Sugar Loaf

Mynyddygarreg

 

1 Mynydd-y-garreg

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Mynyddygarreg

SN 4208

 

Nantyrallwyn

 

18 Nantyralltwyn?

1 Nant-yr-allwyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Nantyrallwyn

 

Nantgaredig

 

1 Nant-garedig

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Nantgaredig

SN 4921

 

Nant-y-caws

     

Nant-y-caws

SN 4518

 

Nant-y-ffin

     

Nant-y-ffin

 

Nantyrhibo

 

1 Nant-y-rheibo

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Nantyrhibo

SN 6223

 

Nebo

 

1 Name of Church?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Nebo

 
 

New Inn

28 Tafern Newydd - also

1 Name of pub?

Tafarn Newydd - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

(ymchwil pellach)

SN 4736

New Inn

 

New Mill

28 Melin Newydd - also

1 Felin-newydd - also

Y Felin Newydd - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 2613

New Mill

Pandy

     

Pandy

SN 3023

 

Pant-llyn

 

Pantllyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pant-llyn

SN 6016

 

Pant-y-bwlch

 

Pantybwlch

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pant-y-bwlch

 

Pantyffynnon

 

1 Pant-y-ffynnon

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pantyffynnon

SN 6210

 

Pedair-hewl

Four Roads

Pedair Heol

20 Pedair-hewl

28 Four Roads - English only

18 Pedair Heol ?

11 Pedair-heol?

7 is English name used - if not - erase

Derbyn Pedair Heol / Four Roads

Pedair Heol

SN 4409

Four Roads

Pump-hewl

Five Roads

Pump Heol

20 Pump-hewl

28 Five Roads - English only

18 Pump Heol?

11 Pump-heol?

6 Pum Heol (Llanelli Rural)

7 is English name used - if not - erase

Derbyn Pum Heol / Five Roads

Pum Heol

SN 4905

Five Roads

 

Pemberton

Pentre.... - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 5300

Pemberton

Pen-bre

 

Penbre

18 Pen y Bre and Pembey

1 Pen-y-brê

10 Pembrey

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-bre

SN 4201

 

Pen-boyr

 

Penboyr

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-boyr

SN 3636

 

Pencader

     

Pencader

SN 4436

 

Pencarreg

     

Pencarreg

SN 5345

 

Pen-coed

 

Pencoed

10 Pencoed

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-coed

 

Pen-ffordd

 

Penffordd

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-ffordd

 

Peniel

     

Peniel

SN 4324

 

Penrherber

 

1 Pen-yr-herber

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Penrherber

SN 2939

 

Pen-sarn

 

Pensarn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-sarn

SN 4119

 

Pentrecagal

 

1 Pentre-Cagal

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentrecagal

SN 3340

 

Pentre-tþ-gwyn

     

Pentre-tþ-gwyn

 

Pentregwenlais

 

1 Pentre-gwenlais

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentregwenlais

SN 6116

 

Pentremorgan

 

1 Pentre-Morgan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentremorgan

SN 4025

 

Pentre-poeth

 

Pentrepoeth

2 Pentrepoeth (Llandyfaelog CC)

6 Pentrepoeth (Llanelli Rural)

10 Pentrepoeth

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentre-poeth

 

Pentywyn

Pendine

Pentywyn - Welsh only

1 Pen-tywyn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentywyn

SN 2308

Pendine

Pen-y-banc

 

Penybanc

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-y-banc

SN 6111

SN 6124

AMMANFORD

LLANDEILO

Pen-y-bont

 

Penybont

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-y-bont

SN 3027

 

Pen-y-groes

 

Penygroes

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pen-y-groes

SN 5813

 

Pibwr-lwyd

 

Pibwrlwyd

2 Pibwrlwyd (Llandyfaelog CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pibwr-lwyd

SN 4118

 

Pinged

     

Pinged

SN 4208

 

Pictwn

     

Pictwn

 

Pistyll-llwyd

     

Pistyll-llwyd

SN 6217

 

Pontseli

 

1 Pont-Seli

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontseli

 

Pontaman

 

1 Pont-aman

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontaman

SN 6412

 

Pontarddulais

 

1 Pontardulais

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontarddulais

SN 5904

 

Pontargothi

 

1 Pont-ar-gothi

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontargothi

SN 5021

 

Pont-henri

 

6 Ponthenri (Llanelli Rural)

10 Ponthenri

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pont-henri

SN 4709

 

Pont-llyn

     

Pont-llyn

 

Pontnewydd

 

1 Pont-newydd

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontnewydd

SN 7523

 

Pontweli

 

37 Pontweli

24 Pont Tyweli

7 Pont-tyweli

Derbyn /Accept Pont-tyweli

Pont-tyweli

SN 4140

 

Pont-iets

 

18 Pontyates

6 Pontiets (Llanelli Rural)

10 Pontiets

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pont-iets

SN 4708

 

Pontyberem

 

1 Pont-y-berem

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontyberem

SN 5011

 

Pontynys-wen

 

1 Pont-ynys-wen

23 Pontynyswen (Llanegwad CC)

7 ?

Derbyn /Accept Pont-ynys-wen

Pont-ynys-wen

SN 5324

 
 

Portway

28 Port Way

1 Porthffordd - also

Porthffordd - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

Portway

Porth Tywyn

Burry Port

As it is ( BP Community Council)

Porth Tywyn - Welsh only

28 Burry Port - English only

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Porth Tywyn

SN 4400

Burry Port

Porth-y-rhyd

 

Porthyrhyd

10 Porthyrhyd

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Porth-y-rhyd

SN 5115

SN 7137

CARMARTHEN

LLANDOVERY

Pentre-cwrt

 

Pentrecwrt

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pentre-cwrt

SN 3838

 

Pontantwn

 

1 Pont-Antwn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontantwn

SN 4413

 

Pont-ar-sais

     

Pont-ar-sais

SN 4828

 

Pontyfenni

 

1 Pont-y-fenni

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Pontyfenni

SN 2317

 

Pumsaint

     

Pumsaint

SN 6540

 

Pwll

 

1 Pðll

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Counci

Pwll

SN 4801

 

Pwll-trap

 

4 No need for change (St Clears TC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Pwll-trap

SN 2616

 

Rhandir-mwyn

     

Rhandir-mwyn

SN 7843

 

Rhos

     

Rhos

SN 3835

 

Rhos-goch

Red Roses

Rhosgoch

28 Red Roses - English only

1 Red Marsh?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Rhos-goch

SN 2011

Red Roses

Rhosaman

 

1 Rhos-aman/Rhos-Aman

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhosaman

SN 7314

 

Rhos-maen

 

10 Rhosmaen

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhos-maen

SN 6323

 

Rhydaman

Ammanford

Rhydaman - Welsh only

28 Ammanford - English only

1 Rhyd-Aman

21 Amanford instead of Ammanford

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhydaman

SN 6212

Ammanford

Rhydargaeau

 

1 Rhyd-ar-gaeau

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhydargaeau

SN 4326

 

Rhydcymerau

 

1 Rhyd-y-cymerau

21 Rhydcymerau/ Rhydcwmerau?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhydcymerau

SN 4326

 

Rhydodyn

Edwinsford

Rhydodyn - Welsh only

28 Rhydodyn - Welsh only

1 Rhyd-Odin

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhydodyn

Edwinsford

Rhydowen

 

1 Rhyd-Owen

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Rhydowen

SN 1928

 

Rhyd-y-bont

     

Rhyd-y-bont

 

Sanclêr

St Clears

4 No need for change (St Clears TC)

Sanclêr - Welsh only

28 Sanclêr - Welsh only

1 Llan Clêr?

8 St Claire's?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Sanclêr

SN 2816

St Clears

San Pedr

St Peter's

San Pedr - Welsh only

28 St Peter's - English only

1 Llan Pedr?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

San Pedr

St Peter's

(AREA)

Sardis

 

1 Name of Church

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Sardis

SN 9708

 

Salem

 

1 Name of Church

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Salem

SN 6226

 
 

Sandy

1 Pont y Sandy - also

Traethle - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 4900

Sandy

Saron

 

1 Name of Church

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Saron

SN 6012

SN 3737

(AMMANFORD)

(LLANDYSUL)

Siloh

 

20 Seilo

1 Name of Church

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Siloh

 
 

Stoneyway

36 No translation needed

28 Stoney Way

1 Fforddgarreg - also

Creigle/Creigffordd - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

Stoneyway

(LAUGHARNE)

Y Strade

 

1 Tîr-Strade/ Stradey (family name)

10 Stradey

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Y Strade

 
 

Swiss Valley

20 No need for translation

1 Pant-Swisdir - also

6 Dyffrun y Swistir (Llanelli Rural) - also

10 Dyffryn y Swistir/Dyffryn Swistir - also

38 Dyffryn y Swisdir - also

Swis Gwm

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

 

Swiss Valley

SN 5202

Taliaris

 

1 Talley Harris?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Taliaris

SN 6328

 

Talacharn

Laugharne

Talacharn - Welsh only

20 Talacharn - Welsh only?

28 Laugharne - English only

1 Tal-y-charn

Derbyn Lacharn / Laugharne

Lacharn

Laugharne

Talyllychau

 

3 Talley -also (Talley CC)

1 Tal-y-llychau and Talley Abbey

9 Talley - also

Derbyn /Accept Talyllychau a Talley

Talyllychau

SN 6332

Talley

Talog

     

Talog

SN 3328

 

Tanerdy

     

Tanerdy

SN 4221

 

Tir-coed

     

Tir-coed

 

Trallwm

 

18 Trallwn

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Trallwm

(AREA)

 

Trap

 

1 Trapp

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Counci

Trap

SN 6519

 
 

Travellers Rest

1 Name of pub

Llety - also

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 3819

Travellers Rest

Traws-mawr

     

Traws-mawr

 

Tregynnwr

 

1 Tre-gynnwr

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Tregynnwr

SN 4119

 

Tre Ioan

Johnstown

Tre Ioan - Welsh only

20 Johnstown - English only

28 Johnstown - English only

7 if Welsh form is used - keep - if not - erase.

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Tre Ioan

SN 3919

Johnstown

Tre-lech

 

Trelech

28 Tre-lech

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Tre-lech

SN 2830

 

Trefechan

 

1 Trê-fechan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Trefechan

 

Trimsaran

     

Trimsaran

SN 4405

 

Twyn

 

1 Tywun?

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Twyn

SN 6614

SN 7524

TWYN MYNYD

TWYN LLANON

Tþ-croes

 

10 Tycroes

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Tþ-croes

SN 6010

 

Tþ-isha

 

10 Tyisha

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Ty-isha

SS 5099

 

Tþ-mawr

     

Tþ-mawr

 

Tywi

     

Tywi

 
 

Uplands

1 Ucheldir - also

Ucheldir

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach i bosibilrwydd o gyfieithu'r enw i fod yn enw dwyieithog.

Research and further consultation re possibility of translating the name to a bilingual form

(ymchwil pellach)

SN 4113

Uplands

Brynaman Uchaf

 

1 Bryn-Aman Uchaf

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Brynaman Uchaf

SN 7114

 

Cwm-twrch Uchaf

     

Cwm-twrch Uchaf

SN 7511

 

Y Tymbl

 

5 Tumble - also (Llannon CC)

10 Tumble

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Y Tymbl

SN 5312

 

Y Tymbl Uchaf

 

5 Upper Tumble - also (Llannon CC)

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir

As recommended by the County Council

Y Tymbl Uchaf

SN 5411

 

Waunbaglan

 

1 Waun-baglan

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Waunbaglan

 

Waungilwen

 

1 Waun-Gilwen

7 Waungilwern? no certain info

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Waungilwen

SN 3439

 

Ystradowen

 

1 Ystrad-Owen

Fel yr argymhellwyd gan y Cyngor Sir - Gweler yr atodiad

As recommended by the County Council - See appendix

Ystradowen

SN 7512

 

ENWAU LLEOEDD ERAILL

OTHER PLACE NAMES

SYLWADAU'R CYHOEDD

THE PUBLIC'S COMMENTS

SYLWADAU'R PANEL ASESU

THE ASSESMENT PANEL'S COMMENTS

ENWAU LLEOEDD SAFONOL TERFYNOL

FINAL STANDARD PLACE NAMES

Parc-y-rhos

 

16

Derbyn /Accept

Parc-y-rhos

 

Treherbert

 

16

Derbyn /Accept

Treherbert

 

Aber-bowlan

 

13 near Llanymddyfri

Derbyn /Accept Aberbowlan

Aberbowlan

 

Bwlchycorn

 

13 near Cynwyl Elfed

Derbyn /Accept Bwlch-y-corn

Bwlch-y-corn

 

Cwm-miles

 

13 near Login

Ansicr o'r tarddiad a'r arfer felly ymgynghori gyda'r Cyngor Tref / Cymuned

Unsure of origin - consult with the Town/Community Council

   

Horeb

 

13 ger Brechfa

23 (Llanegwad CC)

6 (Llanelli Rural)

Derbyn /Accept

Horeb

SN 5129

 

Llandyry

 

13 near Trimsaran

Derbyn /Accept

Llandyry

 

Pant-y-caws

 

13 near Efailwen

Derbyn /Accept

Pant-y-caws

 

Penrhiw-goch

 

13 near Llanarthne

Derbyn /Accept

Penrhiw-goch

 

Pentre-cwrt

 

13 near Llangeler

Derbyn /Accept

Pentre-cwrt

SN 3838

 

Pentre-felin

 

13 near Llandeilo

Derbyn /Accept Pentrefelin

Pentrefelin

 

Pen-twyn

 

23 near Cross Hands

Derbyn /Accept

Pen-twyn

 

Rhydyceisiaid

 

13 near Llanboidy

Derbyn /Accept

Rhydyceisiaid

SN 2421

 

Sarnau

 

13 near St Clears

Derbyn /Accept

Sarnau

SN 3418

 

Gibeon

 

4

Derbyn /Accept

Gibeon

SN 3019

 

Llanfihangel Abercowin

 

4

Derbyn /Accept Llanfihangel Abercywyn

Llanfihangel Abercywyn

SN 3113

 

Penceiliog

 

6 (Llanelli Rural)

Ymchwil ac ymgynghoriad pellach / Research and further consultation - 'Penceiliogau'?

   

Cwmlladron

 

35 other side to M4 from Nantycaws - there's no sign at present and causes confusion for motorists. The name can be found on tomb-stones in the local Church and it is important to keep it alive.

Derbyn /Accept

Cwmlladron

 

ATODIAD

ENWAU LLEOEDD YN SIR GAERFYRDDIN

Gan gyfeirio at y meini prawf canlynol amgaeir rhestr argymelledig o enwau lleoedd yn Sir Gaerfyrddin. Cyfeiriwyd at y pedwar maen prawf canlynol er mwyn ffurfio a phenderfynu ar ffurfiau terfynol yr enwau.

· Defnyddir y cysylltnod:

  - pan fo'r acen ar y sill olaf

  - pan fo'r fanod yng nghanol gair

  pan fo'r angen gwahanu cytseiniaid neu lafariaid

· Defnyddir sillafiadau `Gazatter of Welsh Place' a/neu `Welsh Administrative and Terrirtorial Units' ar wahân pan fo defnydd lleol wedi ei hen sefydlu. Mewn rhai achosion efallai bydd angen ymgynghori'm lleol ar hyn.

· Pan fo sillafiad y Saesneg yn debyg i'r Gymraeg gwreiddiol defnyddir y Gymraeg yn unig.

· Penderfynwyd ar ddefnyddio'r fannod ar ddechrau rhai enwau gan mai dyma'r ffurf a gafwyd yn y ddau lyfr cyfeirio safonol.

 

APPENDIX

PLACE-NAMES IN CARMARTHENSHIRE

With reference to the following criteria, enclosed is a recommended list of place-names in Carmarthenshire. The four following criteria were used in deciding on the final forms of the names.

· The hyphen is used:

  - when the accent is on the last syllable

  - when the definite article appears in the middle of a word

  - when it is necessary to separate consonants or vowels

· the spellings provided by the `Gazetteer of Welsh Place-Names' and/or `Welsh Administrative and Territorial Units' are used apart from when there is a long established local version. In some cases it might be necessary to consult locally on this.

· When the English spelling is similar to the original Welsh version, the Welsh version only is used.

· It was decided to precede some names with the definite article as this was the form provided by the two standard reference books.